Misyonumuz

Bilim ve teknoloji ışığında mesleki bilgiye ve iletişim becerisine sahip, gelişim ve değişime açık, sorumluluklarının farkında, inisiyatif alabilecek, ahlaklı, disiplinli, çalışkan, empati kurabilecek, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet verebilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.Vizyonumuz

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kişilik ve karakter gelişimi en üst seviyede, toplum kurallarına ve insan haklarına saygılı, mesleki bilginin önemini kavramış, çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uyduran, öğrenmeye açık , sanayi sektörünün gelişimine katkıda bulunacak, milli ve mesleki disiplinin gerektirdiği her türlü olgunluğu davranış haline getirmiş, etik değerlerlere önem veren, ahlak kurallarına saygılı, bireyler yetiştirmektir.