Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı insan hayatı için yaşamsal önem taşıyan suyun şartlandırılmasını ve sağlıklı tüketimini, gıda, ilaç gibi maddelerin soğukta muhafazasını, yaşam için sağlıklı, konforlu ortam şartlarının oluşturulmasını, endüstri dallarında zorunlu olan hava şartlarının en uygun seviyelerde oluşturulması işlemlerini kapsar ve hedefler.


Bölümden mezun olan öğrenci:
• Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı,
• Isıtma ve Sıhhi Tesisat,
• Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis),
• Soğutma Sistemleri,
• Klima Sistemleri,
• Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri,
Meslekleri ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaktadır.