Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak tüm çalışmalarımızda gelişimsel yaklaşım temel alınır. Öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim süreçleri takip edilir. Öğrencilerin var olan potansiyellerini kullanmaları için çalışmalar planlanır, bu amaca yönelik aşağıda belirtilen önleyici, geliştirici ve güçlendirici çalışmalar yürütülür.

  • Okula uyum süreci
  • İletişim becerileri
  • Akademik başarı
  • Planlama becerileri ve çalışma davranışını geliştirme
  • Hedef belirleme ve motivasyon
  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine dair farkındalık geliştirme ve yönlendirme
  • Ergenlik dönemi ve gelişimsel özellikler
  • Güvenli teknoloji kullanımı
  • Bağımlılık kavramı ve önleyici çalışmalar